Ethiek & Integriteit

Ethiek en integriteit zijn belangrijk in alles wat we doen bij BAS, altijd en overal. We willen relaties hebben met onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. De reputatie van BAS hangt af van hoe we worden beoordeeld door de mensen waarmee we omgaan. Klanten, leveranciers, overheidsinstanties en andere partijen waarmee we samenwerken, beoordelen ons op basis van ons gedrag. Binnen BAS ondersteunen we elkaar om het juiste te doen. We streven ernaar dat iedereen bij BAS verantwoording kan afleggen voor zijn of haar eigen gedrag en keuzes. We streven ernaar onze woorden in daden om te zetten.


Gedragscode

We willen ervoor zorgen dat onze medewerkers en partners onze opvatting over ethisch gedrag delen en onze waarden begrijpen. We houden ons niet alleen aan de wet en interne richtlijnen, maar stemmen onze acties ook af op onze belangrijkste waarden en ethische normen.

Daarom hebben we een gedragscode opgesteld om uit te leggen wat ethiek betekent bij BAS. Dit document vormt de basis voor ons gedrag en biedt al onze belanghebbenden een referentiepunt. U kunt onze gedragscode hier lezen.

We vinden het ook belangrijk dat medewerkers en derde partijen eventuele daadwerkelijke of vermoede misstanden en onregelmatigheden kunnen melden die plaatsvinden bij BAS Group B.V. of aan haar verbonden ondernemingen. Daarom hebben we een klokkenluidersbeleid en -procedure opgesteld.

Contactgegevens voor klokkenluiders

Integriteit en naleving van interne en externe regels hebben de hoogste prioriteit voor BAS. Ons doel is om schendingen van deze waarden en regels te voorkomen, maar voor de schendingen die zich voordoen, is het essentieel dat deze worden geïdentificeerd, verduidelijkt en geëlimineerd.
Elk(e) (vermoeden van een) misstand binnen BAS met grote of maatschappelijke gevolgen kan worden gemeld via ons klokkenluidersformulier. In principe gaat het om gevaarlijke, immorele of illegale praktijken die het niveau van een enkel geval of een paar persoonlijke gevallen overschrijden, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de situatie, de omvang of de structurele aard ervan.
Meldingen kunnen worden gedaan door personen in een werkgerelateerde context bij BAS, op elk moment. Informatie die via dit kanaal wordt ontvangen, wordt grondig onderzocht en afhankelijk van het type schending opgelost.
Het klokkenluiderssysteem zorgt ervoor dat zowel de klokkenluiders als de betrokken personen worden beschermd. Een onderzoek wordt pas gestart na een zeer zorgvuldige beoordeling van de feiten en een redelijk vermoeden van een regelovertreding. Het hele proces verloopt strikt vertrouwelijk, geheim, eerlijk en met gevoeligheid.

Klokkenluidersbeleid

Voor een samenvatting van het klokkenluidersbeleid, klik hier
Voor de volledige versie van het klokkenluidersbeleid, klik hier

Melden van vermoede misstanden

Om een (anonieme) melding van vermoede misstanden te maken, klik hier